shopping_cart0 Krepšelis

Grąžinimo sąlygos


Prekių grąžinimo taisyklės

1. Kokybiškos maisto prekės nėra gražinamos ir nekeičiamos.

2. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę prašyti:

2.1. pakeisti į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

2.2. atitinkamai sumažinti kainą;

2.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

3. Šių taisyklių 2 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

4. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 2. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

5. Pinigai už grąžinamas prekes pervedami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą arba išmokami grynais pinigais per 14 darbo dienų.

6. Jeigu pirkėjas nepateikia išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 2 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

7. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

8. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 2 ar 7 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

Kontaktai

© 2021. Migdolai.lt - kokybiškas maistas visai šeimai.